مسابقات

محمد رهدار   ۰۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۲۳

کلوپ کبوتران مسافتی زابل درسال 96 با ثبت مسافت هوایی 235کیلومتر هوایی از مبدأ سربیشه به مقصد زابل با 5شرکت کننده که به ترتیب مقام اول آقای مهرداد گلوی تعداد پرنده 9عدد برگشتی 8عددساعت رهاسازی 6.45ساعت برگشت به آشیانه 10.23مقام دوم آقای محمد رهدار(مدیر کلوپ) تعداد پرنده 2عددبرگشتی 1عددساعت برگشت به آشیانه 11.8مقام سوم ابراهیم شاهرودی تعداد پرنده 3عددبرگشتی 1ساعت برگشت به آشیانه 11.48 درضمن کلوپ کبوتران مسافتی زابل درسال 96 قهرمان استان سیستان و بلوچستان شده واین افتخار تبریک میگم به کل مردم عزیز زابل بخصوص مربیان مسافتی زابل